خط مشی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE

نسیم سپیده بهاران

در شرکت  “نسیم سپیده بهاران ”  توجه به مسائل بهداشتی، ایمنی و محیط زیست یک ارزش است. هدف ما رسیدن به توسعه پایدار، ایجاد محیط کاری ایمن، بهبود کیفیت زندگی کارکنان، مشتریان و جامعه و پیشگیری از صدمه به اموال و محیط زیست می باشد. اعتقاد داریم که عملکرد خوب HSE ، بخش جدایی ناپذیر از مدیریت کل سازمان است و یک سیستم موثر HSE منجر به بهره وری، کیفیت و سوددهی خواهد شد.

 

چشم انداز ما:

با اعتقاد  کامل به اینکه پرسنل با ارزش ترین منابع مادی و معنوی شرکت می باشند، محیط کاری بدون حادثه، بدون آسیب به افراد و بدون صدمه به محیط زیست و تجهیزات را به عنوان سیاست خود قرار داده ایم.

 

تعهدات ما:

  • شناسایی، ارزیابی و مدیریت تمامی مخاطرات بهداشتی، ایمنی و محیط زیست در شرایط معمول، تغییر و بحران
  • ایجاد محیطی ایمن و بهداشتی و توجه به بهداشت روان کارکنان و تلاش برای کاهش فشارهای روحی  آنها
  • ارتقاء فرهنگ بهداشت، ایمنی و محیط زیست و ایجاد فضای ارتباطی باز و سازنده بین مدیریت، کارکنان و ذینفعان
  • پایش، ارزیابی و بهبود مستمر عملکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست از طریق تعیین استانداردهای عملیاتی، آموزش، ارزیابی ها و ممیزی ها
  • ارتقاء آگاهی و توانمندسازی کارکنان در خصوص مسایل ایمنی و بهداشتی از طریق آموزش مستمر و اثر بخش
  • فراهم نمودن آموزش های لازم برای کارکنان جهت تقویت فرهنگ خوب HSE
  • گزارش دهی و اطلاع رسانی شفاف عملکرد HSE در تمام سازمان
  • کاهش ضایعات و حفاظت از منابع و انرژی

 

بهداشت، ایمنی و محیط زیست، پایه و اساس کسب و کار ماست، استانداردها و اهداف بهداشت، ایمنی و محیط زیست خود را در برنامه ریزی های کلان کسب و کارمان خواهیم گنجاند به گونه ای که استقرار موثر و یکپارچه خط مشی بهداشت، ایمنی و محیط زیست تضمین گردد.

 

مدیریت شرکت نسیم سپیده بهاران  

خط مشی